लड़का–तुम बहुत खूबसूरत हो

1. न्यू स्टाइल प्रपोज

लड़का–आई लव यू, अगर एक बाप की होगी

तो हाँ बोलेगी

लड़की–आजा कमीने गले लग जा।

 

2. लड़का–तुम बहुत खूबसूरत हो

लड़की–ओह जानू

लड़का–तुम तो बिल्कुल परियों जैसी हो

लड़की–सच में?

लड़का–हाँ

लड़की–और क्या कर रहे हो अभी?

लड़का–मजाक